ZEBRANIE WIEJSKIE W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA!

Ogłoszenie 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW ZELCZYNY, ŻE DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU, O GODZINIE 17:00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZELCZYNIEODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE. 

TEMATYKA ZEBRANIA:

  • propozycje do budżetu na 2017 rok.

  • informacja nt. budowy boiska sportowego w Zelczynie.

  • informacja nt. budowy chodników w Zelczynie.

  • sprawy bieżące.

Sołtys wsi
Janusz Śmiech