Z wnioskiem do Burmistrza!

Drodzy Państwo, 

wyszliśmy z inicjatywą złożenia wniosku do Burmistrza MiG Skawina w sprawie Komunikacji Miejskiej kursującej przez naszą miejscowość.  Wraz z innymi sołectwami: Borekiem Szlacheckim, Facimiechem, Ochodzą, Wielkimi Drogami i Jaśkowicami podpisany wniosek złożyliśmy do Pana mgr inż. Pawła Kolasy. Prosimy w nim o ponowne przeanalizowanie tras i rozkładów jazdy linii 223 i 235.

Poniżej publikujemy treść pisma: 

Zelczyna, dnia 23 lutego 2015 roku.


Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina
Pan mgr inż. Paweł Kolasa
Rynek 1,
32-050 Skawina.

                               W imieniu mieszkańców sołectw: Borek Szlachecki, Zelczyna, Ochodza, Facimiech, Wielkie Drogi oraz Jaśkowice, zwracamy się z prośbą o udostępnienie dodatkowych kursów linii 223 bezpośrednio do Krakowa – zwiększenie taboru na tej linii, jak również przywrócenia wszystkich kursów linii 235 do Ochodzy. Autobus linii 235 kończy kurs na osiedlu Hutników, natomiast nasi mieszkańcy korzystający z tej linii musza iść bardzo ruchliwą drogą DK44 – bez chodników, czym narażamy ich na utratę zdrowia (oby nie życia).

                   Wyżej wymienione numery autobusów to obecnie główne połączenia komunikacyjne z Krakowem dla osób zamieszkujących nasze wioski.  Brak nam innych alternatyw, gdyż busy zmierzające w kierunku Krakowa wyjeżdżające z Wadowic/Zatora/Spytkowic na naszych przystankach są całkowicie zapełnione i nie zatrzymują się – nie zabierając pasażerów z naszej Gminy.

                   Obecna oferta komunikacyjna nie jest wystarczająca. Autobusy są przeciążone – ilość osób przemieszczających się małymi autobusami (np. na linii 223) w „godzinach szczytu” przekracza 70 pasażerów (dozwolone niecałe 40). Płacąc za przejazd (kupując bilet) powinniśmy mieć zapewnione minimum bezpieczeństwa i komfortu. W tym tłoku jest to niemożliwe, każdy narażony jest na pewne niebezpieczeństwo.  W przypadku nagłego hamowania autobusu – a takich nie brakuje, bardzo często dochodzi do wypadków. Niejednokrotnie z komunikacji tej korzystają osoby starsze (chore) jak również matki z dziećmi. Dla Nich winno być nawet miejsce siedzące a nie „wiszące”.

                   Na dzień dzisiejszy wiele osób, które dotychczas korzystały z Komunikacji Miejskiej zmuszone zostały do zmiany środka transportu przede wszystkim z powodu braku dogodnych połączeń jak i niewygodnej podróży. Alternatywą dla tych osób są busy (które najczęściej są przepełnione i kosztowne) oraz samochody osobowe (coraz droższe w eksploatacji i zanieczyszczające środowisko). Ostatnimi czasy, władze robią wszystko by zachęcić mieszkańców do przesiadki w pojazdy Komunikacji Miejskiej, by zmniejszyć ruch panujący w centrach miast oraz ograniczyć emisję spalin. Wszystko zmierza w dobrym kierunku, jednak trzeba na nowo przeanalizować plany Komunikacji Miejskiej kursującej na terenie naszych sołectw.

                   Największym problemem mieszkańców naszych wiosek  jest bezpośredni dojazd do Krakowa. Codziennie w jedną i drugą stronę [Jaśkowice (Ochodza) Zelczyna – Kraków – Zelczyna (Ochodza) Jaśkowice] przemieszcza się bardzo duża liczba uczniów, dorosłych i emerytów. Tracimy bardzo dużo czasu wstając niejednokrotnie o 5:00 rano, aby dojechać na godzinę 8:00 do szkoły, pracy czy lekarza. Po zakończeniu zajęć mamy ten sam problem aby wrócić do domu. Nasz aktualny dojazd do miasta Krakowa to połączenie minimum trzech lub więcej środków MPK. Pogoda również jest coraz bardziej nieoczekiwana i niejednokrotnie zaskakuje podróżujących mieszkańców. Nierzadko marzniemy i przemakamy czekając na jakikolwiek transport. Ponieważ poprzedni środek lokomocji nie jechał – lub nie zatrzymał się z powodu przepełnienia.

                   Więcej środków transportu chcielibyśmy również w dni świąteczne, kiedy to duża liczba mieszkańców chciałaby dojechać na Msze Święte do kościołów, głównie w Skawinie.

                   Zwracamy się z prośbą o zwiększenie liczby kursów linii 223 do Krakowa, jak również przywrócenie wszystkich kursów linii 235 do Ochodzy. Prosimy aby autobusy te były normalnych rozmiarów (standard – nie „mikrobusy”) ze względu na bardzo dużą liczbę pasażerów.

                   Mamy nadzieję, że prośba mieszkańców naszych wsi zostanie pozytywnie rozpatrzona, za co z góry dziękujemy.

 

Z wyrazami szacunku

 Sołtys Sołectwa Zelczyna – Janusz Śmiech.

Sołtys Sołectwa Facimiech – Halina Marczyńska.

Sołtys Sołectwa Borek Szlachecki, Radna Rady Miejskiej w Skawinie – Janina Rączka.

Sołtys Sołectwa Wielkie Drogi, Radny Rady Miejskiej w Skawinie  – Mirosław Śliwa.

Sołtys Sołectwa Ochodza – Grzegorz Lelek.

Sołtys Sołectwa Jaśkowice – Józef Tomczak.

Radna Rady Miejskiej  w Skawinie – Ewa Masłowska.

Plik PDF: LINK