Spotkanie: Wymiana kotłów węglowych. Nabór wniosków.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wraz z Sołtysem i Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Zelczyny na spotkanie dotyczące naboru wniosków na wymianę starych pieców i kotłów węglowych, które odbędzie się 21.02.2017 (wtorek), o godzinie 17:00, w świetlicy wiejskiej w Zelczynie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty nabór wniosków (ankiet) na wymianę starych pieców i kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ogrzewania oraz instalację systemów odnawialnych źródeł energii: instalacje solarne, fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosków o dofinansowanie. Poprzez złożenie wniosku (ankiety) mieszkaniec wyraża chęć uczestnictwa w obecnie prowadzonych lub planowanych projektach. Złożenie wniosku (ankiety) nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania i przystąpieniem do projektu. Jednocześnie informujemy, że osoby które dotychczas złożyły wniosek o wymianę systemu ogrzewania lub montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła nie muszą składać wniosku ponownie.

Wnioski (ankiety) należy składać od dnia 13.02.2017 r. do dnia 03.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (dziennik podawczy, ul, Rynek 14, parter). Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Wydział Rozwoju i Strategii, Rynek 12, parter – wejście od ul. Krzywej), ze strony internetowej: www.gminaskawina.pl (zakładka: Ograniczanie Niskiej Emisji) lub podczas spotkania w dniu 21.02 w Zelczynie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Wydział Rozwoju i Strategii, Rynek 12 parter (wejście od ul. Krzywej) tel.: 12 277 01 67, kom.: 602 240 875 oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skawina obecni na spotkaniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!