ŚDM w Zelczynie!

Polsko – Słowacka przyjaźń!

            W dniach od 25 do 31 lipca br. nasza wioska gościła Pielgrzymów z Bratysławy. Goście znaleźli zakwaterowanie wśród 11 rodzin oraz w szkole podstawowej. W sumie w Zelczynie przebywało około 170 osób z zagranicy. Słowacy przyjechali w poniedziałek 25 lipca, wieczorem – autokarami, a nie jak wcześniej informowano pociągiem. Była to zmiana wymuszona warunkami atmosferycznymi, przez które zerwana została kolejowa sieć trakcyjna. W pierwszym dniu pobytu nasi Goście udali się na Skawińskie Błonia, gdzie uczestniczyli w ceremonii i Mszy Świętej Otwarcia ŚDM w naszym dekanacie. We wtorek Słowacy udali się na pielgrzymkę Miłosierdzia do krakowskich Łagiewnik. Wieczorem zaś uczestniczyli w nabożeństwie zorganizowanym przez parafialny Komitet Organizacyjny wraz z Amitami w kościele w Krzęcinie. We środę, czwartek i piątek na skawińskich błoniach Goście z Bratysławy uczestniczyli w katechezach – rekolekcjach, po których wyjeżdżali na uroczystości do Krakowa. W środę późnym wieczorem Pielgrzymi uczestniczyli w pikniku integracyjnym zorganizowanym dla nich i rodzin u których przebywali. Wszyscy bawili się znakomicie do wczesnych godzin porannych. W sobotę Pielgrzymi opuścili rodziny i wyjechali najpierw do Skawiny na Mszę Świętą, która odbyła się w kościele Miłosierdzia Bożego na Ogrodach, a następnie na nocne czuwanie na Campus Misericordiae na wielickich Brzegach. W niedzielę uczestniczyli w Mszy Świętej posłania, a następnie Pielgrzymi z całej parafii przyjechali do Zelczyny, skąd autokarami powrócili na Słowację. Ostatni autokar odjechał w dniu 31 lipca tuż po godzinie 23. Czas ŚDM z pewnością zapadnie wszystkim z nas na długo w pamięci. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie pobytu dla Pielgrzymów, a w szczególności: Rodzinom, które ugościły w swoich domach Gości, Pani Dyrektor  SP w Zelczynie – Teresie Dąbrowskiej oraz pracownikom szkoły, sołtysowi i radzie sołeckiej Zelczyny, klubowi seniora z Zelczyny i wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w pomoc i każdej osobie, która w jakikolwiek sposób włączyła się w te przygotowania.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

Grzegorz Knapik
Członek Komitetu Organizacyjnego
ŚDM Kraków 2016, przy Parafii Krzęcin


Myślę, że powinny znaleźć się  w tym miejscu podziękowania dla wolontariusza Grzegorza Knapika, który każdego dnia czuwał nad właściwą organizacją pobytu tak licznej grupy pielgrzymów w jednym miejscu, każdej nocy czuwał wraz z pracownikami szkoły, by w razie potrzeby służyć swoją pomocą. Jako jedyny wolontariusz z Zelczyny poświęcił temu ważnemu zadaniu wiele godzin, ale nie brakło mu sił, żeby znaleźć się również i na krakowskich Błoniach, by razem z młodymi przeżywać te wspaniałe chwile spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. O wyjątkowych chwilach przeżywanych przez słowackich Gości i ich zadowoleniu mogą świadczyć wpisy w Księdze pamiątkowej wystawionej w budynku szkoły. Myślę, że te płynące z  serca krótkie zdania, mają dla wszystkich organizatorów oraz członków Rodzin goszczących pielgrzymów ogromne znaczenie. Dziękuję również druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Szlacheckim, którzy każdej nocy czuwali nad bezpieczeństwem Gości oraz panu Markowi Marcowi, który z ramienia Urzędu Gminy koordynował prace nad przygotowaniem miejsc noclegowych, miejsc pobytu na terenie szkół gminnych.

Serdecznie dziękuję Wszystkim, dzięki którym pobytowi Słowaków na terenie szkoły towarzyszyła miła i radosna atmosfera –  nie odbiegająca od pobytu w bardziej komfortowych domowych warunkach.

Teresa Dąbrowska