Prosimy o uwagi dot. linii kolejowej Kraków-Skawina-Oświęcim

W związku z planowanym spotkaniem w sprawie funkcjonowania komunikacji kolejowej na trasie Kraków – Skawina – Oświęcim zapraszamy do przekazywania Państwa wniosków do rozkładów jazdy na trasie niniejszej linii, które mogłyby skutkować zmianami godzin odjazdów pociągów od czerwca 2016 r.

Wnioski należy przesłać w terminie do 13 marca 2016 r. na adres wydzialigk@um.skawina.net lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców tut. Urzędu (ul. Rynek 14, pok. nr 1).

kolej