O mnie…

Janusz Śmiech Szanowni Państwo

Nazywam się Janusz Śmiech, urodzony 12 maja 1957 roku w Zelczynie. Wykształcenie średnie. Od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą, żonaty, dwoje dzieci. W 1998 roku po raz pierwszy zostałem wybrany jako radny Rady Miejskiej w Skawinie. Przez dwie kadencje pełniłem funkcję przewodniczącego komisji Gospodarczo – Ekologicznej. W latach 2010 – 2014 wiceprzewodniczącego RM w Skawinie. Doświadczony samorządowiec, dotrzymujący danego słowa.

Pełniąc funkcję radnego – przez wszystkie lata, zabiegałem o poprawę życia mieszkańców.  Z przyjemnością stwierdzam, że podczas mojej kadencji pełniąc funkcję radnego – znacznie poprawiła się sytuacja naszej gminy. Infrastruktura techniczna i drogowa została niemalże całkowicie zmodernizowana. W gminie powstały: strefa gospodarcza, kanalizacja w mieście i sołectwach, obwodnica Skawiny, kryta pływalnia, kilka hal gimnastycznych, trzy szkoły, zakład zagospodarowania odpadów i wiele innych równie ważnych inwestycji.

Czas, w którym miałem zaszczyt pełnić funkcję radnego był bardzo ważny – nie tylko dla mnie, ale dla rozwoju całej gminy Skawina. Startując w wyborach miałem plan na rozwój naszej miejscowości. Wiele inwestycji wspólnymi siłami z burmistrzem, pozostałymi radnymi i przede wszystkim mieszkańcami, udało mi się zrealizować. Budowa sali gimnastycznej, chodnik przy drodze krajowej DK44 w jednym odcinku, kanalizacja, rowy odwadniające, wyasfaltowanie większości dróg gminnych, oświetlenie uliczne (na wszystkich słupach zostały zamontowane latarnie), uruchomienie drugiej linii autobusowej, adaptacja budynku starej szkoły pod bibliotekę, świetlica wiejska, place zabaw, boisko do siatkówki i koszykówki, wiaty autobusowe, wiata przy bibliotece to tylko nieliczne z wielu innych, które udało mi się wraz z Waszą pomocą załatwić. Posiadamy wykupione działki pod boisko sportowe powstające przy szkole podstawowej.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w tych wszystkich inwestycjach, bardzo dziękuję. W szczególny sposób chciałbym podziękować Paniom: Zdzisławie Jasińskiej i Violetcie Łędzkiej – sołtysom naszej miejscowości. Wraz z Radą Sołecką byliście pomocą i wsparciem. Zawsze mogłem na Was liczyć i dalej o tą pomoc proszę.

Drodzy Państwo! 

Kolejny raz dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę. Najważniejszymi zadaniami, które jako sołtys Zelczyny chciałbym zrealizować są:

  • Realizacja inwestycji pod nazwą ” Budowa chodnika w miejscowościach położonych wzdłuż drogi krajowej DK 44. Ze wszystkich sił będę zabiegał o realizację tej bardzo potrzebnej inwestycji. Używając słowa – realizacja, myślę o bezpieczeństwie naszych mieszkańców.
  • Dokończenie budowy boiska sportowego.
  • Budowa i poprawa jakości dróg gminnych. Asfaltowanie, odwodnienie, montaż progów zwalniających.
  • Pozyskanie środków na bieżącą działalność naszej świetlicy. Zajęcia dla mieszkańców: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Chciałbym, aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej, a oferta, nad która nieustannie pracuję – spełniała Państwa oczekiwania. Proszę o propozycję działań i pomysły.

Z wyrazami szacunku 
Sołtys
Janusz Śmiech