Nowy cennik opłat za wodę i kanalizację

Niniejszym zawiadamia się, iż z dniem 01 stycznia 2016 roku następuje zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Obowiązujące taryfy w załączonym załączniku nr 1 do uchwały nr XII/154/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2015 roku. 

Z poważaniem
PROKURENT
Dyr. Finansowy – Gł. Księgowy
mgr inż. Julia Grodzka

ZWiK taryfa woda-page-001