KONSULTACJE SPOŁECZNE dot. wprowadzenia nazw ulic w sołectwie Zelczyna

AKTUALIZACJA: 

Ankiety można wypełniać do końca 2015 roku! 


Sołtys i Rada Sołecka Zelczyny zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia nazewnictwa ulic w naszej miejscowości.

Swoją opinię można wyrazić poprzez:

  • uzupełnieni poniższego formularza,
  • wysłania wiadomości internetowej na adres: solectwo.zelczyna@gmail.com,
  • bezpośredni kontakt z Sołtysem Sołectwa Zelczyna (dane kontaktowe w zakładce „SOŁTYS”),
  • *wypełnienie ankiety w wersji papierowej dostępnej od grudnia 2015 roku /ankietę dołączoną do nowego wydania „Biuletynu Sołeckiego” będzie można wrzucić do skrzynek umieszczonych w Sklepie oraz w Świetlicy Wiejskiej/.