Kółko rolnicze

Kółko Rolnicze w Zelczynie

Dobrowolna społeczno-gospodarcza organizacja rolników, działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej w Zelczynie.

Cele działania:

 1. UTRWALANIE WŁASNOŚCI I PRAWA DZIEDZICZENIA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH.
 2. RÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE ZAWODOWE ROLNIKA Z INNYMI GRUPAMI ZAWODOWYMI.
 3. OBRONA PRAW I INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ ICH RODZIN.
 4. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH I WZROST ICH PRODUKTYWNOŚCI.
 5. ZAPEWNIENIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ I NALEŻYTEGO WYPOSAŻENIA ROLNICTWA W ŚRODKI PRODUKCJI.
 6. POPRAWA MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I OŚWIATOWO-KULTURALNYCH WARUNKÓW PRACY I ŻYCIA LUDNOŚCI ROLNICZEJ.

Zelczyna 146,
32-051 Wielkie Drogi.
Numer KRS: 0000396787.
REGON: 122573299.
NIP: 9442243419.
tel. 505-146-584.
Adres e-mail: kolko@zelczyna.pl .


 

Zarząd Kółka Rolniczego:

 • Prezes: Janusz Śmiech,
 • Vice-Prezes: Violetta Łędzka,
 • Skarbnik: Ryszard Barcikowski,
 • Sekretarz: Jolanta Franczuk,
 • Członek: Antoni Knapik.

Komisja Rewizyjna Kółka Rolniczego w Zelczynie:

 • Barcikowski Janusz,
 • Jasińska Zdzisława,
 • Pałka Helena.