Będą środki na budowę chodników przy DK 44!

3 marca Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, podczas konferencji prasowej w skawińskim Ratuszu, poinformował za Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem o decyzji budowy chodników w 4 miejscowościach Gminy Skawina, tj.: Zelczynie, Borku Szlacheckim, Wielkich Drogach i Facimiechu.

Przypomnijmy rok 2015 obfitował w radykalne działania mieszkańców naszej gminy. – Chcemy być zauważeni!  – mówili, organizując blokady polegające na przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Protesty odbyły się m.in.:

  • 6 maja 2015 r. w Jaśkowicach
  • 13 maja 2015 r. w Zelczynie
  • 20 maja 2015 r. w Wielkich Drogach
  • 26 maja w Borku Szlacheckim
  • 3 czerwca 2015 r.  przy ul. Piłsudskiego (os. Awaryjne) w Skawinie.

Na ogrodzeniach posesji zlokalizowanych wzdłuż Drogi Krajowej 44 pojawiły się czarne płótna z hasłami m.in.  „Żądamy chodników”.  Radykalne działania wynikały z niezwykle trudnej sytuacji mieszkańców tych miejscowości. Ich bezpieczeństwo, a w zasadzie jego brak wynika z braku chodników oraz pobocza, którym można się poruszać wzdłuż DK44, drogi  tranzytowej o ogromnym natężeniu ruchu, zwłaszcza samochodów ciężarowych. – Dziękujemy za te środki. Budowa chodników w tych newralgicznych miejscach, poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców –powiedział Burmistrz Paweł Kolasa. – Aktualnie brakuje 7 km chodników! W ramach zaplanowanych inwestycji, zbudowanych zostanie 4 km. Cieszymy się, ale prosimy o więcej! Dziś DK 44 porusza się 40 tys. samochodów na dobę, kierowców przede wszystkim przyciąga brak systemu viaTOLL – mówił zastępca Burmistrza Norbert Rzepisko.

Pierwsze inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zostały skierowane do realizacji w styczniu 2016 r. Realizacja niniejszego programu pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych, dla których klasa ryzyka została określona jako największa, bardzo duża i duża.  Kolejnym elementem działań podejmowanych przez MIB na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach jest Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  Na ten cel w 2016 r. zostały zarezerwowane środki w wysokości 800 mln zł, dofinansowanie uzyskało prawie 500 zadań zlokalizowanych na drogach powiatowych i gminnych.

Przypomnijmy: 2 marca  Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził kolejne zadania, które będą realizowane przez GDDKiA w 2016 r., w tym wymienione powyżej fragmenty DK 44, wzdłuż których zostaną wybudowane chodniki. Działania te wpisują się w  Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN).  – Utrzymanie we właściwym stanie technicznym już istniejącej sieci, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym tych niechronionych, jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Źródło: GMINA SKAWINA