ANKIETA | Zachowania transportowe w Gminie Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym na temat zachowań transportowych mieszkańców, którego celem jest zebranie opinii na temat kwestii codziennej komunikacji oraz zbadanie wiedzy mieszkańców o planowanych działaniach w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu.

W ramach współpracy, wraz Politechniką Krakowską, zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej czynników wpływających na wybór środka transportu w codziennych podróżach. Ankieta ma odpowiedzieć także na pytanie czy mieszkańcy Gminy Skawina są świadomi zmian, jakie nastąpią w systemie transportowym w najbliższych latach oraz zidentyfikować preferowane przez mieszkańców źródła informacji o tych zmianach.

Wyniki ankiety będą pomocne w realizacji działań i rozwiązań transportowych odpowiadających Państwa potrzebom.

Informujemy, iż ankieta jest anonimowa.

ANKIETA LINK: http://bit.ly/1WY5pXj

Zachęcamy do wypełniania ankiety!

Źródło: Gmina Skawina