Ankieta dla mieszkańców: Lokalny Program Rewitalizacji Zelczyny

„Lokalny Program Rewitalizacji” – zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o rozpoczęciu badania ankietowego w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Skawina oraz aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości 2010-2017. Ankiety skierowane są do mieszkańców poszczególnych sołectw i mają na celu zebranie ich opinii na temat aktualnego stanu miejscowości oraz zgłoszonej listy inwestycji do realizacji na najbliższe lata.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców wszystkich sołectw do wzięcia udziału badaniu ankietowym. Ankiety są dostępne w formie elektronicznej (lista linków znajduje się poniżej), a także papierowej – kolportowanych przez sołtysów miejscowości oraz do odebrania w Zespole ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej). Badanie będzie trwało do 21 grudnia 2015 r.

Intencją opracowania programu i aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości jest systemowe rozwiązywanie problemów obszarów zdegradowanych, poprawa jakości życia mieszkańców, odbudowa więzi społecznych, przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie gospodarcze.

Wykaz ankiet:

Gorąco zachęcamy do wypełniania ankiet!

Źródło: Gmina Skawina